Skidlekplats

Spår- och motionscentralen

Vid spår- och motionscentralen i Runby har klubben en skidlekplats. Sprint- och fristilsträning för alla åldrar går utmärkt här och belysning finns. Idag spåras denna slinga (cirka 800 m) även för Barnens Vasalopp och skolundervisningen.

Skidlekplatsen har minibacke, doserad kurva etc. för sprint- och teknikträning. Ljusblå slinga mäter cirka 800 meter. Mörkblå är ut- respektive ingång för ordinarie spår. Historik: Sven Antonsson, Göte Åkerlind m.fl. låg bakom denna. Blev ett reportage i Svensk skidsport (slutet 1980-tal). Landskapsarkitekt från kommunen godkände utformningen och bygglov gavs. En kulle med schaktmassor blev till minibacke.