Kairospåret återställs tack vare VSK

2021-10-11

E-ON påbörjade våren 2021 nedgrävning mitt i elljusspåret av en luftledning som tidigare gått genom skogen...

Elljusspåret “Kairospåret” går på platsen ifråga på privat mark (flera markägare). Märkligt nog var det ingen som tog kontakt med vare sig idrotten eller kommunen, trots att elljusspåret funnits där sedan cirka 60-år och driftas givetvis ytterst av kommunen! Och skyltar om verksamheten finns tydligt uppsatta. Istället var det den aktiva idrotten, som har tradition att sörja för spåren, som av en ren händelse fattade misstanke om att något stort var i görningen då färska utstakningskäppar var placerade invid elljusspåret och den fina skogen intill. Några dagar senare var grävmaskinerna på plats och en rad problem och frågetecken behövde rätas ut.

Tack vare klubbens engagemang och stort tillmötesgående av underleverantörer har en rad problem kunnat undanröjas och förbättringar skett. Framför allt får det anrika och fina Kairospåret finnas kvar som här också går genom en mycket fin skog nära Mälaren! Bland de riktigt positiva förbättringarna var att ett ökänt farligt placerat elplåtskåp mitt i en kurva och efter en 250 m lång nedförsbacke kunde flyttas ordentligt åt sidan! Helt och hållet klubbens förtjänst till gagn för alla som motionerar i spåret året runt.

Vidare, hösten 2020 gjorde klubben en rejäl ideell satsning för att reparera den trasiga spårbädden (privat mark), med cirka tio dräneringsrör, grus och sand i nedförsbackar, den s.k. “svackan”. Med E-ON “plötsligt” uppkomna projekt såg detta stora arbete ut att ha varit förgäves (självklart hade klubben aldrig ens påbörjat arbetet med att reparera spåret längs denna sträcka om vetskap hade funnits om den planerade kabelnedläggningen)! Men tacke vare klubbens engagemang har ny dränering kommit på plats och spårbädden längs hela sträckan återställts och fått sig ett slags lyft. Som underentreprenören sa, “vi vill gärna återställa spåret bättre än vad det var innan”. Och med det som utgångspunkt påbörjades därmed ett gott samarbete mellan den organiserade idrotten (Väsby skidklubb) och flera olika underentreprenörer.

I skrivande stund återstår en del justeringar gällande dräneringsrör och slutbesiktning. Utlägging av ett tunt lager flis kommer sannolikt bli aktuellt – för det är ett elljusspår och de är byggda för stavgång, terränglöpning och skidåkning.

Bilden visar den ursprungliga skylt som satt på den nu ersatta stolpen för med transformator och omkoppling för matning till elljusspåret “Kairospåret”.