Runbyspåret 2.1km

Obs! Klubbens tävlingsspår. Miljö för skolidrott. Hinderbana med 11 stationer (barmarksperioden).

Vinterbilder här… och bilder klubbhistoria här…

Bilder terränglöpning här…

Karta som PDF-fil här…

Markering: Röd-vit

Namn: Runbyspåret, “2:an” respektive “3:an” (med backe eller “öglan” ).

Elbelysning: Ja, cirka 06.00 till 22.30

Skidspår: Ja. Spåras vintertid för skidåkning (fristil/skejting) och/eller klassiska spår beroende på förhållandena

Längd: 2.1 km respektive 2.9 km

Kupering: Slingan på 2.1 km är måttligt kuperad. De bägge slingorna följs åt fram till södra uppfarten till backen/öglan. Obs, motsols färdriktning. “Öglan” som ett helt varv är på 800 m börjar med en 250 m uppförsbacke om ca 30 höjdmeter och övergår efter ca 100 m planare mark till en snabb utförslöpa om ca 150 m över skidbron. Slingan på 2.1 km inklusive Öglan/backarna om 800 m ger Runbyspåret en utmärkt tävlingskaraktär för skidåkning, terränglöpning och älghufs. Öglan är perfekt för backträning året runt.

Övrigt:: Öglan är perfekt för backträning året runt. Runbyspåret inklusive backen hade under en period ett rullskidspår i glasfiber, läs mer här. Juni 2018 fick Runbyspåret en hinderbana om 11 stationer för t.ex. OCR-träning (Obstacle course race), eller allmän-fys.

Anläggningsinformation: Se även Skidspår.se