Spårcentral, barnspår & skidlekplats

Obs! Spårcentralen utgör tävlingscentrum vid arrangemang sommar som vinter av såväl olika idrottsklubbar som skola.

Bilder här… respektive historiska bilder här…

Karta här…

Markering: Beroende på aktivitet. Ingen fast markering.

Namn: Barnspåret, eller skidlekplatsen. Ängen vid Runby högstadie skola. Området utgör en spårcentral sommar som vinter.

Elbelysning: Ja, cirka 06.00 till 22.30

Skidspår: Ja. Spåras vintertid för skidåkning (klassisk/fristil/skejting) beroende på förhållandena. Samarbete sker med Runby skolas idrottsundervisning. Barnens Vasalopp et.c.

Längd: 0.8 km

Kupering: Mycket liten, men krön, kurvor och motlut finns.

Underlag: Gräsmatta, slagen äng vid Runby skola. Del av underlaget packat grus.

P-plats: Se här

Övrigt: Området passar utmärkt även för teknik, intervall- och spurtträning fristil / skejting.